Interim

Doordat projecten soms meer tijd en aandacht vragen, kan het handig zijn tijdelijke expertise in te huren. Projecten die de nodige know how vragen of ingewikkelde situaties met zich mee brengen zijn vaak eenvoudiger op te lossen door een objectieve inbreng. Zaken zoals advisering, het schrijven van een duidelijk bestek die een goede technische maar vooral juridische onderbouwing in zich heeft. Kosten ramingen van complexe projecten. Integratie naar de ARW Aanbestedings Reglement Werken 2004 kan voor u reden zijn u door onze vakkundige medewerkers te laten informeren. Ondersteuning bij aanbestedingen en het opstellen van beleidsnotities. Projectmanagers die voorbereiden en begeleiden kunnen wij op maat leveren.
Ons advies verschilt bij ieder project, doch doelmatig en duurzaamheid hebben bij ons voorrang tegen een zeer aanvaardbaar tarief.

Graag zijn wij bereid u geheel vrijblijvend van verdere informatie te voorzien.