Integraal Beheer Openbare Ruimte

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE
Het verbeteren van ons leefklimaat. Hoe beleven wij onze leefomgeving, hoe gaan wij als beheerders om met ideeŽn en wensen van bewoners en gebruikers van onze openbare ruimte. Is inspraak mogelijk, hoe gaan we om met bijvoorbeeld overlast situatie maar vooral hoe voorkomen wij verpaupering van bepaalde delen uit onze samenleving. Aan de hand van wijkgerichte doelstellingen ontstaan perspectieven waardoor deze vertaald kunnen worden in doelstellingen. Doelstellingen met als resultaat een betere leefomgeving en betrokkenheid met alles wat zich afspeelt binnen onze openbare ruimte.
Hoe kunnen we dit planmatig maar vooral effectief omzetten in zichtbare resultaten. Aan de hand van een beschrijving van een wijk of wijkdeel de karakteristieken beschrijven en waarderen met een cijfer. Klachten van bewoners, onderhoudsfrequenties, bestemming en gebruik van de openbare ruimte maken deel uit van de waardering van de openbare ruimte. Door deze beoordelingen te voorzien van cijfers is het bepalen van urgentie gevallen beter in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens is het mogelijk prioriteiten toe te kennen aan en welke keuzes en accenten moeten worden gelegd bij het beheren van de openbare ruimte.
Door middel van vergelijkende beeldkaarten is het mogelijk verbeterende maatregelen te treffen. Deze systematiek is door de CROW vorm gegeven en is het op een eenvoudige wijze mogelijk duidelijke structuur te brengen in het beheer van de openbare ruimte. Beheerders van deze openbare ruimte kunnen vervolgens op basis van vastgestelde onderhoudsnormen de planningen hierop afstemmen. De CROW-kwaliteitscatalogus geeft landelijke standaardnormen voor het onderhoud van objecten in de openbare ruimte. Dit gebeurt op vijf kwaliteitsniveaus, A, B, C en D. De normen bestaan uit meetbare criteria met begrijpelijke omschrijvingen en illustratieve fotoís.
De kwaliteitscatalogus kan gebruikt worden om ambitieniveaus te kiezen voor gebieden in de openbare ruimte en om opdrachten te formuleren voor interne en externe opdrachtnemers. De kwaliteitscatalogus is met name bedoeld voor beheerders en ontwerpers van de openbare ruimte.

Wij kunnen u helpen bij het implementeren van uw huidige wijze van onderhouden van de openbare ruimte naar een Integraal Beheer volgens het model CROW, of zoals u dat eventueel binnen uw eigen kaders wenst in te vullen.
Als proef kunnen we samen met u een soort van wijkscan maken die als handvat kan fungeren om uw beheers organisatie in balans te brengen of te behouden. Mogelijk heeft uw gemeente een problemenwijk of buurt die extra aandacht nodig heeft om de problemen te elimineren.