Stedelijk en landelijk gebied

De divisie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer houdt zich bezig met de inrichting en het beheer van stedelijk en landelijke gebied, op basis van brede kennis van ruimtelijke omgevingen. Duurzame ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel.

Duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk vanuit een ge´ntegreerde benadering, waarin alle aspecten van onze openbare ruimte aan de orde komen, en waarin alle belangen zijn gewogen. Uitvoering van projecten hebben draagvlak vanuit een gedegen beleid met visie op maatschappelijk beheerbare gevolgen.

Waterschappen, gemeenten, provincies en particulieren zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Voor deze opdrachtgevers worden onze ervaren mensen ingezet vanuit verschillende disciplines . Kennis van economische factoren speelt daarbij een belangrijke rol. ROB-Solutions is uw partner bij het inrichten en beheren van onze gezamenlijke openbare ruimte.