Algemene informatie

ROB-Solutions, Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer heeft bewezen als een zeer gedegen adviesbureau op alle gebied van civiele techniek, water, verkeer, inrichting en beheer van de openbare ruimte en management. Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer B.V. heeft een zeer ruime ervaring op uiteenlopende disciplines binnen de openbare ruimte in algemene zin. Wij houden ons bezig met het inrichten van verkeersstromen over water en wegen. De weg naar de toekomst ligt grotendeels bij de ontwerpers van de verschillende disciplines zoals gemeenten, provincies, rijkswaterstaat , maar ook particulieren. Het verkeersaanbod groeit jaarlijks met ca. 5 %. Wegen slibben dicht. Hoe zal het zijn over 20 jaar?

Waar we wonen, willen we rust, ruimte met veel groen, kindvriendelijk ingericht en een sociaal veilige omgeving. Factoren waarmee we rekening moeten houden. Inspraak van belanghebbende is dan ook niet meer weg te denken. Samen timmeren aan onze ruimtelijke inrichting waarbij het doel in alle facetten duidelijk zal moeten zijn. We leven in een veranderende maatschappij die voortdurend aandacht zal moeten krijgen.