Water

Water wordt steeds belangrijker binnen onze bewust wordende samenleving.
Kennis van zaken als het bijvoorbeeld om water gaat is van levensbelang om onze toekomstige drinkwatervoorzieningen veilig te stellen.
R.O.B. Solutions heeft zeer ruime ervaringen op het gebied van het ontkoppelen van hemelwater van vuilwater rioolstelsels. In o.a. de gemeente Utrechtse heuvelrug hebben wij in het kader van de uitvoering van het Gemeentelijk Riolering Plan een groot gebied binnen de kern van het dorp Leersum uitvoering gegeven aan het afkoppelen van hemelwater. De uitvoering van dit plan is gelijk gerealiseerd met het vervangen van rioleringen in dat gebied. Ook zijn in dit traject de particuliere aansluitingen afgekoppeld. Het plan binnen deze gemeente is geregisseerd door R.O.B.Solutions. Zaken als voorbereiding, inventarisatie van mogelijk af te koppelen gebieden, bodemgeschiktheid onderzoeken, tekeningen en bestek, subsidie aanvragen en de communicatie naar alle betrokken instanties. Persvoorlichting, presentaties van projecten en uitleg van uitvoeringsprocedures voorzien van heldere verslagen kunnen wij voor u tot in de puntjes verzorgen. Deze actie heeft de bijzondere belangstelling gehad in het vakblad RIONED.